[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Råd angående LVM2-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Peter Carlsson skrev:

> Är det att rekommendera eller kommer jag att råka ut för
> någon överraskning när jag bootar upp efter en sån ändring?

Förutom tidigare synpunkter:

Det går utmärkt (har själv flera såna system) men om du konverterar ett
befintligt system "on-line" så är det _mycket_ stor risk att du råkar ut
för en överraskning när du bootar, så se till att ha en Knoppix-CD eller
liknande till hands.

För att göra konverteringen on-line gör man åtminstone följande:

*skapa en ny LVM-volym för /
*du har tydligen ingen separat /boot, så skapa en sån partition (fdisk).
*skapa filsystemen, montera under /mnt och /mnt/boot
*kopiera över de gamla / och /boot med cp -avx
*installera grub på /boot-partitionen (setup-kommandot i grub).
*ändra /mnt/etc/fstab för de nya partitionerna
*mount --bind /proc /mnt/proc
*samma sak för /sys och /usr
*chroot /mnt
*dpkg-reconfigure kernel-image-2.6.xxx (skapar ny initrd)
*boota om och hoppas på det bästa

(Har troligen glömt ett par viktiga steg, skyll inte på mig om det
kvaddar tack.)

Om den vägrar boota så kan du förhoppningsvis boota med den gamla roten
(som du inte har raderat) genom att använda GRUB-menyn.

Marcus
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2 (GNU/Linux)

iD8DBQFDx4F6XjXn6TzcAQkRAnNSAJ9SSb67xi/aFG8eZArt3F9wZW2RQACfc56G
PnM6jrGIIZcnmKXH2B+1sGw=
=tiOB
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: