[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Råd angående LVM2> Hej!
>
> Kör sedan lång tid tillbaka LVM2 på home, /tmp, /usr och /var
> (se nedan). Nu skulle jag vilja flytta någon av /etc, /lib
> och/eller /root från / och lägga dom under LVM2 också.
>
> Är det att rekommendera eller kommer jag att råka ut för
> någon överraskning när jag bootar upp efter en sån ändring?
>
> Vore tacksam för synpunkter.
>

Det beror lite på hur du har tänkt göra det hela?
Om du tänkt installera om Debian 3.1 så är det inga problem,
installationsprogrammen hanterar lvm bra, och bygger en initrd -
image åt dig. (återkommer till denna...)

Om du tänkt bygga om nuvarande system, och har en standardkernel, så borde
det gå bra. Tänk bara på att:

1) separat /boot, då grub (sist jag tittade i alla fall) inte har stöd för
lvm

2) se till att du har en initrd image, och att den finns med i menu.lst.

3) anpassa menu.lst till den nya layouten. (exempelvis så får du ange
patherna till kernel resp. moduler _med /boot som root_, d.v.s.
kernel /boot/vmlinuz
blir
kernel=/vmlinuz

Angående initrd, så behövs den efterssom defaultkerneln från debian har
lvm som moduler, så dessa måste laddas _innan_ kerneln ser lvm-volymerna
(som den ju i vanliga fall skulle ladda modulerna från.) Dessutom behövs
en del lvm-kommandon köras för att aktivera volymerna, även dessa måste ju
då med i initrd;n.
Debians mkinitrd hanterar allt detta bra så länge det är en standard
debian kernel, men om du kompilerar en egen, och exempelvis lägger in
lvm-stödet statiskt i denna, så fungerar inte längre mkinitrd. Det finns
dock en i exempelkatalogen i lvm2;s docs som fungerar efter lite hackande.

Mvh Tobbe

> peter@debian:~$ mount
> /dev/hdd1 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
> proc on /proc type proc (rw)
> sysfs on /sys type sysfs (rw)
> devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
> tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
> /dev/mapper/vg-home on /home type ext3 (rw,noatime)
> /dev/mapper/vg-tmp on /tmp type ext3 (rw,noatime)
> /dev/mapper/vg-usr on /usr type ext3 (rw,noatime)
> /dev/mapper/vg-var on /var type ext3 (rw,noatime)
> usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
> peter@debian:~$
>
> Vänliga hälsningar,
> Peter Carlsson
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: