[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kan inte boota efter uppdateringPeter Carlsson skrev:

Hej!

Får känslan att mina ändringar i /etc/yaird/Default.cfg inte slagit
igenom och att jag måste köra dpkg-reconfigure och lilo innan det
funkar. Men jag hittar inte dpkg-reconfigure. Var finns det normalt?
Sökning http://packages.debian.org/cgi-bin/search_contents.pl?word=dpkg-reconfigure&searchmode=searchfiles&case=insensitive&version=unstable&arch=i386

ger:
/usr/sbin/dpkg-reconfigure

mvh
Hans Öfverbeck

Vore tacksam för lite mer hjälp...

Vänliga hälsningar,
Peter Carlsson

Reply to: