[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Torrent-klientOn 2005-12-20 23:35 +0100 or thereabouts, Daniel Nylander wrote:
> Finns flera.. bra och dåliga..

Mest dåliga vad jag konstaterat. =)

> Gnome BT Downloader
> http://gnome-bt.sourceforge.net/

Egentligen bara en front-end till Bittorrent/BitTornado, inte intressant.

> KTorrent (paketnamn: ktorrent)
> http://ktorrent.pwsp.net/

Den verkar ju faktiskt nästan vettig. Ska provas. Nästa önskemål är ju dock
att det är uppdelat i en klient och en server så man kan stänga klienten och
låta torrents rulla i bakgrunden så man kan pilla från jobbet och hemifrån.

Hmm. =) 

-- 
PGP: F9FDB750 <---> http://sege.nu/pubkey.asc

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: