[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: [OT] terminalemulator för winPutty fixar biffen:

Markera text med vänster musknapp, klistra dit det med
höger!
Aktivera NumLock för att få det numeriska tangenbordet
att funka!

Mvh

/ Janne
--- Ivar Alm <ivar@octofingers.com> skrev:

> Söker efter bra terminalemulator för windows.
> Jag använder Putty idag (ssh) för att "hålla koll"
> på min linuxburk hemma när
> jag är på jobbet, men jag är lite less på Putty.
> Det kan säkert handla om inställningar, men jag kan
> tex inte använda det
> numeriska tangentbordet i Putty - det händer inget
> alls då. Jag skulle
> även vilja ha möjlighet att klippa/klistra mellan
> terminalen och
> windows. Putty har bara en "Copy all to
> Clipboard"-funktion, och den är
> inte så användbar.
> 
> Någon som har testat lite och kan tipsa mig?
> 
> //I
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: