[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mardrömonsdag 14 december 2005 15:43 skrev Daniel Sward:

> Om det istället för ett lösenordshash står ett "x" i /etc/passwd så kör
> du antagligen med shadow passwords. Dvs, lösenordet finns i /etc/shadow.

Det här är alltså förklaringen till varför jag fick lösenord x. Något program 
ville konvertera till shadow password. Jag minns frågan och att jag svarade 
nej på den.

> Programmet kuser har jag ingen erfarenhet av.

Inte jag heller. Jag ville prova det och se om det var bra att ha eller något 
jag kunde rensa bort.

KarolinaReply to: