[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mardröm> Tja, jag bootade en 2.4 kernel (som inte har devfs), med init=/bin/bash, 
> vilket inte kräver lösenord. Sedan fick jag ommontera rootdisken rw och 
> redigerade sedan  /etc/passwd med jemacs. Det visade sig att alla lösenord i 
> filen var utbytta mot "x". Min gissning är att det var programmet "kuser" som 
> gjorde det, då jag provade det för några timmar sedan. Klickade lite här och 
> där, men bestämde mig sedan att jag hellre ändrar genom att redigera 
> i /etc/passwd direkt och gick istället ut ur program utan att spara. 

Om det istället för ett lösenordshash står ett "x" i /etc/passwd så kör
du antagligen med shadow passwords. Dvs, lösenordet finns i /etc/shadow.

Programmet kuser har jag ingen erfarenhet av.

	/DanielReply to: