[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: backspace problem i terminalTorbjörn Svensson skrev:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Vincent Lönngren wrote:
>   
>> Jag har också sv_SE.UTF-8 inställt, och inget sådant problem. Vad
>> använder du för terminal?
>>     
>
> Jag skulle snarare fråga om han kör ssh från en icke UTF-8 pratande
> terminal eller liknande.
>
>   
Som till exempel PuTTY (som jag har problem med)

Mvh
Danne


begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist (CISSP)
note;quoted-printable:PGP-key: 3D51348C=0D=0A=
	SIP: sip:yeager@lidkoping.net
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: