[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: backspace problem i terminalsön 2005-12-11 klockan 09:37 +0100 skrev consiglieri:

> Jag har ställt in sv_Se.UTF-8 som locale vilket är vad jag vill ha (tror jag).
> 
> Då kan jag läsa även filnamn med svenska tecken, men när jag nu gör
> backspace dvs radera å eller ä eller ö så raderas även prompten med
> motsvarande tecken.
> 
> Dvs om det ser ut så här
> 
> snubba@localhost:  (dvs detta är vad som föregår prompten)
> 
> sen skriver jag ååå för att sedan radera detta
> 
> då får jag
> 
> snubba@localho
> 
> dvs tre tecken i prompten har raderats...om det bara var ett å eller ä
> eller ö så hade bara ett tecken försvunnit.
> 
> Hur kommer man till rätta med detta??
> 

Jag har också sv_SE.UTF-8 inställt, och inget sådant problem. Vad
använder du för terminal?
-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: