[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

backspace problem i terminalHej

Jag har ställt in sv_Se.UTF-8 som locale vilket är vad jag vill ha (tror jag).

Då kan jag läsa även filnamn med svenska tecken, men när jag nu gör
backspace dvs radera å eller ä eller ö så raderas även prompten med
motsvarande tecken.

Dvs om det ser ut så här

snubba@localhost:  (dvs detta är vad som föregår prompten)

sen skriver jag ååå för att sedan radera detta

då får jag

snubba@localho

dvs tre tecken i prompten har raderats...om det bara var ett å eller ä
eller ö så hade bara ett tecken försvunnit.

Hur kommer man till rätta med detta??Reply to: