[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Xlib: connection to ":0.0" refused by server - Xlib: No protocol specifiedHej Niels,

Niels Larsen wrote:

---8<---

***************************************************
.....#nessus

Xlib: connection to ":0.0" refused by server
Xlib: No protocol specified

(nessus:4106): Gtk-WARNING **: cannot open display:
**************************************************

Det funker ok, som vanlig user?

---8<---

använd sudo
om sudo inte är installerad installera med:

# aptitude istall sudo

och konfigurera upp sudo, läs man sudoers.

sedan är det bara att köra sudo <program>HiamalReply to: