[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ip-paketförluster, vad är normalt?Erik Sjölund skrev:
> Hur stor andel errors kan man förvänta sig?
>
>  
Inte mycket. Allt mer än 1% bör vara ett problem

Här är min burk... 100mbit mot Blixtvik (IP Only)

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:01:02:1C:70:B0
     inet addr:213.132.115.138 Bcast:213.132.115.255 
Mask:255.255.255.248
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:168471659 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:190590514 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:169871264 (162.0 MiB) TX bytes:2181782121 (2.0 GiB)
     Interrupt:18 Base address:0xac00


begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist
x-mozilla-html:TRUE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: