[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ip-paketförluster, vad är normalt?On Sat, 19 Nov 2005 20:55:25 +0100, Johan Segernäs <johan@sege.nu> wrote:

On 2005-11-19 19:18 +0100 or thereabouts, Martin Leben wrote:
>Hur stor andel errors kan man förvänta sig?
 19:14:17 up 78 days, 11:57,  6 users,  load average: 0.06, 0.16, 0.16
0.00004% fel. Lite mindre än hos dig. ;-)

RX packets:4817209 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6790979 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

Så ser det ut hos mig på Telia ADSL.


Bredbandsboladet, fastighetsfiber

ne3 1500 <Link> 00:50:ba:bc:21:ad 6067331 26 6811613 0 88714 fxp0 1500 <Link> 00:90:27:42:fb:3d 71196931 0 56488036 1 0 rl0 1500 <Link> 00:90:47:01:12:25 50804155 0 47970252 0 0

Också några få fel.--
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/Reply to: