[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB-headset och SargeOn 2005-11-18 16:23 +0100 or thereabouts, Lars Bjarby wrote:
> On Fri, Nov 18, 2005 at 04:13:40PM +0100, Torbjörn Svensson wrote:
> 
> > Jag ställer mig istället frågande varför USB skulle vara att föredra
> > framför vanliga 3.5mm's pinnar.
> 
> Headset:et med USB innehåller väl någon form av ljudkretsar och blir
> därför ett extra "ljudkort". Detta kanske man vill använda till endast
> IP-telefoni eller dylikt utan att låsa upp det vanliga ljudkortet. En

Ungefär så ja. Jag har inte plats för fler ljudkort men jag har en massa
USB-hål över som jag kan fylla med dynga!

-- 
PGP: F9FDB750 <---> http://sege.nu/pubkey.asc

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: