[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB-headset och Sarge-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Johan Segernäs wrote:
> Nån som har kört USB-headset och kan dela med sig av erfarenheter innan man
> springer iväg och handlar nått?

Jag ställer mig istället frågande varför USB skulle vara att föredra
framför vanliga 3.5mm's pinnar.


- --
  .''`. Torbjörn Svensson, azoff (at) se (dot) linux (dot) org
 : :' : 7EB9 2DC5 61AE DAB5 7099  BAC6 798E E39A DBDB 0CFD
 `. `'  http://azoff.homeip.net | http://azoff.tty0.org
   `--  http://se.linux.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.1 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFDfe+keY7jmtvbDP0RAhwlAJ9/henEKfWrGVAEOPeQZpECXlc85QCaAn/s
T6CKl2nqftFySmuyRLUmBTU=
=Fy6T
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: