[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB-headset och SargeOn Fri, Nov 18, 2005 at 04:13:40PM +0100, Torbjörn Svensson wrote:

> Jag ställer mig istället frågande varför USB skulle vara att föredra
> framför vanliga 3.5mm's pinnar.

Headset:et med USB innehåller väl någon form av ljudkretsar och blir
därför ett extra "ljudkort". Detta kanske man vill använda till endast
IP-telefoni eller dylikt utan att låsa upp det vanliga ljudkortet. En
tanke iaf. Jag gör ungefär så fast har ett "riktigt" ljudkort som är
kopplat till förstärkaren och kör sedan mitt vanliga 3,5mm-headset på
moderkortets onboardljudkort.

-- 
.oO laban@krakpot.net Oo.Reply to: