[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem efter uppdateringQuoting Simon Johansson <simon.johansson@ladok.umu.se>:

> Hej fick problem efter en säkerhetsuppdatering av openssl.

Hej!

Vad jag kan se så är det inte openssl som ger problem, personligen hade jag
inget problem att updatera säkerhets fixen. Det du kan göra är att försöka
avinstallera lynx, kanske med en gammal version och sen installera den igen om
du vill det.

Hälsningar,
--
  .''`. Torbjörn Svensson, azoff (at) se (dot) linux (dot) org
 : :' : 7EB9 2DC5 61AE DAB5 7099  BAC6 798E E39A DBDB 0CFD
 `. `'  http://azoff.homeip.net/ | http://azoff.tty0.org
   `--  http://www.se.linux.org

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.Reply to: