[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: Problem efter uppdateringHej.

Har hittat vad som var felet.

Det verkar vara som om Perl har blivit korrupt på något sätt.

Jag uppdaterade Perl och så fungerade allt som det skulle igen.

Det var programmet update-mime som använder Perl som hela tiden kraschade
som lynx använde sig utav vid postinstallationen.

/Simon

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Torbjörn Svensson [mailto:azoff@se.linux.org] 
Skickat: den 15 november 2005 16:03
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Re: Problem efter uppdatering

Quoting Simon Johansson <simon.johansson@ladok.umu.se>:

> Hej fick problem efter en säkerhetsuppdatering av openssl.

Hej!

Vad jag kan se så är det inte openssl som ger problem, personligen hade jag
inget problem att updatera säkerhets fixen. Det du kan göra är att försöka
avinstallera lynx, kanske med en gammal version och sen installera den igen
om
du vill det.

Hälsningar,
--
  .''`. Torbjörn Svensson, azoff (at) se (dot) linux (dot) org
 : :' : 7EB9 2DC5 61AE DAB5 7099  BAC6 798E E39A DBDB 0CFD
 `. `'  http://azoff.homeip.net/ | http://azoff.tty0.org
   `--  http://www.se.linux.org

----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: