[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem efter uppdateringHej fick problem efter en säkerhetsuppdatering av openssl.

 

Har försökt att avinstallera och installera igen men får alltid samma fel se nedan.

 

 

[1513][root@tellus:~]$ apt-get install openssl

Reading Package Lists... Done

Building Dependency Tree... Done

openssl is already the newest version.

0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.

3 not fully installed or removed.

Need to get 0B/1855kB of archives.

After unpacking 0B of additional disk space will be used.

(Reading database ... 27542 files and directories currently installed.)

Preparing to replace lynx 2.8.5-2 (using .../archives/lynx_2.8.5-2_i386.deb) ...

Unpacking replacement lynx ...

/var/lib/dpkg/info/lynx.postrm: line 11: 27534 Segmentation fault      update-mime

dpkg: warning - old post-removal script returned error exit status 139

dpkg - trying script from the new package instead ...

/var/lib/dpkg/tmp.ci/postrm: line 11: 27536 Segmentation fault      update-mime

dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/lynx_2.8.5-2_i386.deb (--unpack):

 subprocess new post-removal script returned error exit status 139

/var/lib/dpkg/tmp.ci/postrm: line 11: 27539 Segmentation fault      update-mime

dpkg: error while cleaning up:

 subprocess post-removal script returned error exit status 139

Errors were encountered while processing:

 /var/cache/apt/archives/lynx_2.8.5-2_i386.deb

E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)

 

 

Har även försökt med dpkg-reconfigure openssl då får jag följande fel

 

Segmentation fault.

 

Ser inte så bra ut.

 

Kan någon hjälpa mig vad jag ska göra.

 

/Simon


Reply to: