[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kan inte få path sat op for java i sarge (jre-1_5_0_05-linux-i586.bin)Niels Larsen wrote:
> Her kan ni hänte java til er browser, om (flera) någon är interessert:
> 
> http://java.com/en/
> 
> Det är jo java runtime environment det gälder, om man inte är programmer hi.

Annars är det smidigt att bygga debianpaket av det mha. java-package.
http://serios.net/content/debian/java/#gettingstarted

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: