[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kan inte få path sat op for java i sarge (jre-1_5_0_05-linux-i586.bin)> From: Niels Larsen <niel@telia.com>
> Date: Sun, 13 Nov 2005 22:07:02 +0100

> On Sunday 13 November 2005 20:55, Torbjörn Svensson wrote:
>> Niels Larsen wrote:
>> > if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
>> > PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/b
>> >in/X11" PATH=$PATH:/usr/local/jre1.5.0_05/bin
>> > else
>> >   PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games"
>> > fi
>>
>> Vad jag kan se här så är det bara root som får den rätta pathen, flytta
>> PATH="$PATH:/usr/local/jre1.5.0_05/bin"
>> till raden efter fi, och glöm inte att lägga med " som jag gjort.
> Har prövat, men det hjälper inte :-(

lägg till "export PATH" sist i filen.Reply to: