[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kan inte få path sat op for java i sarge (jre-1_5_0_05-linux-i586.bin)On Sunday 13 November 2005 20:55, Torbjörn Svensson wrote:
> Niels Larsen wrote:
> > if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
> > PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/b
> >in/X11" PATH=$PATH:/usr/local/jre1.5.0_05/bin
> > else
> >   PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games"
> > fi
>
> Vad jag kan se här så är det bara root som får den rätta pathen, flytta
> PATH="$PATH:/usr/local/jre1.5.0_05/bin"
> till raden efter fi, och glöm inte att lägga med " som jag gjort.
Har prövat, men det hjälper inte :-(

*ler*
NielsReply to: