[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mp3 -> wav + bränningOn Thu, October 20, 2005 22:46, kringla said:
>
> Vart placerar du skripten i filsystemet?
> Fick lite problem med att maketoc inte hittades
>

Lägg dom någonstans som i din PATH, eller ange absolut sökväg i scripten
så borde det funka
/henning


> On Sat, 17 Sep 2005 16:31:13 +0200 (CEST)
> "Henning Ask" <henning@linux.se> wrote:
>
>> On Sat, September 17, 2005 10:53, kringla said:
>> > Jag funderade på hur ni gör för att skapa audio-cd skivor med musik
>> från
>> mp3 filer?
>> > Finns det något käckt program för detta?
>> >
>> >
>> oops...skickade visst fel, här kommer det till listan också
>>
>> jag använder mig av mpg321, normalize-audio o cdrdao
>> skickar med ett script som jag använder...
>> det gör om alla mp3-filer i katalogen man står i till wav, och bränner
>> dom
>> (i bokstavsordning)
>>
>> #!/bin/bash
>>
>> #convert white space to _
>> for i in *.mp3;
>> do mv "$i" `echo $i | tr ' ' '_'`;
>> done;
>>
>> #convert to wav
>> for i in *.mp3;
>> do mpg321 -w `basename $i .mp3`.wav $i;
>> done;
>>
>> maketoc;
>>
>> /usr/bin/normalize-audio -m *.wav;
>>
>> /usr/bin/cdrdao write --device ATA:1,0,0 --speed 2 cd.toc;
>>
>> rm *.wav
>>
>> maketoc är ett perlscript som gör en table-of-contents-fil i katalogen
>> man
>> står i (cd.toc, den används av cdrdao):
>>
>> #!/usr/bin/perl -w
>>
>> use strict;
>>
>> opendir DH, "." or die "Cannot open .";
>> open TOC, "> cd.toc";
>>
>> print TOC "CD_DA";
>>
>> foreach (sort readdir DH){
>>   if(/[\S]*\.wav/){
>>     print TOC "\n\nTRACK AUDIO\n";
>>     print TOC "AUDIOFILE \"$_\" 0";
>>   }
>> }
>>
>> går säkert att göra kortare o snyggare men det funkar iaf:)
>>
>> /henning
>>
>>
>>
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>> listmaster@lists.debian.org
>>
>>
>
Reply to: