[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mp3 -> wav + bränningVart placerar du skripten i filsystemet?
Fick lite problem med att maketoc inte hittades

On Sat, 17 Sep 2005 16:31:13 +0200 (CEST)
"Henning Ask" <henning@linux.se> wrote:

> On Sat, September 17, 2005 10:53, kringla said:
> > Jag funderade på hur ni gör för att skapa audio-cd skivor med musik från
> mp3 filer?
> > Finns det något käckt program för detta?
> >
> >
> oops...skickade visst fel, här kommer det till listan också
> 
> jag använder mig av mpg321, normalize-audio o cdrdao
> skickar med ett script som jag använder...
> det gör om alla mp3-filer i katalogen man står i till wav, och bränner dom
> (i bokstavsordning)
> 
> #!/bin/bash
> 
> #convert white space to _
> for i in *.mp3;
> do mv "$i" `echo $i | tr ' ' '_'`;
> done;
> 
> #convert to wav
> for i in *.mp3;
> do mpg321 -w `basename $i .mp3`.wav $i;
> done;
> 
> maketoc;
> 
> /usr/bin/normalize-audio -m *.wav;
> 
> /usr/bin/cdrdao write --device ATA:1,0,0 --speed 2 cd.toc;
> 
> rm *.wav
> 
> maketoc är ett perlscript som gör en table-of-contents-fil i katalogen man
> står i (cd.toc, den används av cdrdao):
> 
> #!/usr/bin/perl -w
> 
> use strict;
> 
> opendir DH, "." or die "Cannot open .";
> open TOC, "> cd.toc";
> 
> print TOC "CD_DA";
> 
> foreach (sort readdir DH){
>   if(/[\S]*\.wav/){
>     print TOC "\n\nTRACK AUDIO\n";
>     print TOC "AUDIOFILE \"$_\" 0";
>   }
> }
> 
> går säkert att göra kortare o snyggare men det funkar iaf:)
> 
> /henning
> 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: