[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mp3 -> wav + bränningOn Sat, September 17, 2005 10:53, kringla said:

>>>Jag funderade på hur ni gör för att skapa audio-cd skivor med musik från
>>>      
>>>
Kan inte GnomeBaker göra detta?

Mvh
Daniel
begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:info@danielnylander.se
title:Senior IT Security Specialist
x-mozilla-html:TRUE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: