[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hantering av wlan i DebianSimon Kagstrom wrote:
> Tänkte fråga lite hur ni hanterar wlan/wifi i Debian. Mitt problem är inte att
> det inte fungerar, utan hur man på ett smidigt sätt byter nät och så. Just nu
> använder jag det ganska halvtaskiga sättet att editera /etc/network/interfaces
> när jag skall byta nät, men jag hade gärna haft något smidigare sätt att göra
> det som samtidigt kan komma ihåg wep-nycklar och liknande.
> 
> Grafiskt gränssnitt är inte nödvändigt, men jag hade trivts i ett
> cursesgränssnitt. Några tips?

NetworkManager[0] har det pratats om ganska mycket, och det verkar
bra. Dock har det inte paketerats för Debian än. Finns en ITP öppen
för det[1].

0. http://people.redhat.com/dcbw/NetworkManager/
1. http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=270538

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: