[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SpamAssassinReine Johansson wrote:
On Tue, 11 Oct 2005 15:09:09 +0200
Peter Carlsson <maillist.peter@home.se> wrote:

Alla felmeddelande angående /nonexistent/ beror på att spamd körs som
nobody, och nobody's hembibliotek är /nonexistent

Om du vill att SA ska kunna lagra info i de filer den försöker med, bör
du kanske köra spamd som en annan användare än nobody.

Leta runt lite på google med "spamd" "nobody" "nonexistent" så kommer
du nog hitta lite lösningar. Jag har nämligen för mig att det fanns
lite säkerhetsrisker inblandade med detta på nåt sätt, och
vågar därför inte ge dig närmare info.

Jag prövade att köra som Debian-exim vilket verkar lösa
det problemet. Hoppas det inte påverkar säkerheten då
hembiblioteket för Debian-exim är /var/spool/exim4

När jag startade om efter ändringen såg jag att jag får
fel redan här. Kan de ha med varandra att göra?

Kan det vara så att PATH är felaktig? Vad jag vet så har
jag aldrig ändrat den. Vad är den som default?

debian:~# /etc/init.d/spamassassin restart
Restarting SpamAssassin Mail Filter Daemon: [2172] error: Can't locate Net/DNS.pm in @INC (@INC contains: ../lib /usr/share/perl5 /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.8.7 /usr/local/share/perl/5.8.7 /usr/lib/perl5 /usr/lib/perl/5.8 /usr/share/perl/5.8 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/DnsResolver.pm line 86.
spamd.
debian:~#

Mvh PeterReply to: