[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SpamAssassinOn Tue, 11 Oct 2005 15:09:09 +0200
Peter Carlsson <maillist.peter@home.se> wrote:

> Oct 11 14:44:35 localhost spamd[563]: spamd: creating
> default_prefs: /nonexistent/.spamassassin/user_prefs Oct 11 14:44:36

Alla felmeddelande angående /nonexistent/ beror på att spamd körs som
nobody, och nobody's hembibliotek är /nonexistent

Om du vill att SA ska kunna lagra info i de filer den försöker med, bör
du kanske köra spamd som en annan användare än nobody.

Leta runt lite på google med "spamd" "nobody" "nonexistent" så kommer
du nog hitta lite lösningar. Jag har nämligen för mig att det fanns
lite säkerhetsrisker inblandade med detta på nåt sätt, och
vågar därför inte ge dig närmare info.

/ReineReply to: