[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SpamAssassinOn Tue, 11 Oct 2005, Peter Carlsson wrote:

Uppdaterade till SpamAssassin v3.1.0 häromdagen med apt-get
och nu ser jag att nedanstående fel i /var/log/syslog. Jag
tror inte det fanns tidigare. Någon som känner igen det och
vet vad jag kan/bör/ska göra?

Det verkar vara samma problem som detta

http://comments.gmane.org/gmane.mail.spam.spamassassin.general/72541

--
Daniel Nylander (CISSP)
http://www.DanielNylander.se
info@danielnylander.se

Reply to: