[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sv och sv_SEMikael Hedin skrev:

> "svenska" resp "svenska som det talas i Sverige". D.v.s. till 
> skillnad från sv_FI -- svenska som det talas i Finland. I praktiken 
> är det väl inte någon skillnad på översättning sv_SE och sv_FI, så de 
> borde vara bara sv alltihop, men det kanske finns några skillnader.


Jo, men den praktiska skillnaden mellan "sv" och "sv_SE" bör inte skilja
sig.

Känns lite underligt att Debian har både och.. kan i och för sig vara en
missuppfattning från deras sida (?).

Håller på att översätta Debconf-mallarna till svenska:
http://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?which=submitter&data=yeager%40lidkoping.net

Danne


Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: