[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ot]liten linux dist
söker en linux dist som är liten (omk 50Mb)
kraven är enkla.
ssh (client/server)
nfs (client/server)
dhcpd
dhcpcd
tftpd
nc (netcat)
vim/vi
(gcc ett önksemål,men inget krav...)

feather linux är en trevlig dist som är snuskigt liten (för USB-minne bland annat).


Regards,
Daniel Nylander (CISSP)
http://www.DanielNylander.se
info@danielnylander.se

Reply to: