[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

time-modul for iptables med Debians standardkarnorHej alla!

Jag har forsokt lite att fa igang en iptables-regel som skall galla vissa
tider pa dygnet, typ

iptables -I FORWARD -d www.host.com -m time --timestart 08:30 --timestop 12:00 -j REJECT

(ja, det ar sjalvdiciplinering det handlar om...) och behover da
time-modulen. Jag har kikat i /usr/share/doc/iptables/README.Debian.gz och dar
hanvisas man till att kolla i /lib/iptables/ dar mycket riktigt libipt_time.so
ligger. Hur som helst sa verkar det inte finnas nagon motsvarande karnmodul
nar jag kor modprobe, sa jag far bara felmeddelandet

iptables: No chain/target/match by that name

nar jag forsoker installera regeln.

Skall time-modulen verkligen inte finnas i Debians standardkarnor (jag kor
2.4.27-2-686)?

// SimonReply to: