[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Shell som tar emot negativt exit status> Hej.
> 
> Har ett underligt problem som jag har försökt att hitta svaret på Internet
> men har inte kunna komma på något sätt ännu.
> 
> Skriptet som körs startar ett C-Program som avslutas med exit -1.
> 
> När sedan skriptet försöker att skriva ut exit statusen från a.out så blir
> det 255. Här nedan visar jag hur skriptet ser ut.
...
> Är det någon som vet om det går att hämta ut exit status som är negativt i
> shellskript. Har även provat med bash.
> 
> /Simon

exit(2) levererar bara sista byten i returvärdet och -1 & 0377 == 255.

 $ man exit 2>/dev/null | col -b | grep -A2 ^DESCRIP
 DESCRIPTION
	 The exit() function causes normal program termination and the the value
	 of status & 0377 is returned to the parent (see wait(2)).  All func-

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data        karl@aspodata.se
Lilla Aspö 2340                         Nätverk
S-742 94 Östhammar      0173 140 57      Datorer/Utrustning
Sverige           070 511 97 84    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------Reply to: