[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Shell som tar emot negativt exit statusHej.

Har ett underligt problem som jag har försökt att hitta svaret på Internet
men har inte kunna komma på något sätt ännu.

Skriptet som körs startar ett C-Program som avslutas med exit -1.

När sedan skriptet försöker att skriva ut exit statusen från a.out så blir
det 255. Här nedan visar jag hur skriptet ser ut.

Skriptet test.sh:

#!/bin/ksh
./a.out

Status=$?

echo 
echo $Status

C-Programmet:

traflau@bamse:~/test> cat simpelexit.c
  #include <stdio.h>
  int main()
    {
    printf("Hello, World.");
    return -1;
    }
traflau@bamse:~/test>Körning av test.sh:

traflau@bamse:~/test> ./test.sh
Hello, World.
255
traflau@bamse:~/test>

Är det någon som vet om det går att hämta ut exit status som är negativt i
shellskript. Har även provat med bash.

/Simon
Reply to: