[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ssh omkonfigurationNej det räcker inte, därav min fråga. Som sagt, en sak som i så fall också måste köras för hand är skapandet av hostkey för protokoll 1, som läggs upp i filen /etc/ssh/ssh_host_key. Detta sker ju som en del av installationen om man valde protokoll 1 då. Kör jag ssh-keygen som root så skapas nycklar i root's .ssh katalog. Jag misstänker att det krävs några växlar till ssh-keygen kommandot, men vilka?

/Michael

Simon Kagstrom wrote:
On 2005-09-02, 09:00, Michael Olberg wrote:

Hej,

Någon som vet hur man konfigurerar om ssh servern att använda både protokoll 2 och 1, från att man vid installationen valde att enbart köra 2? Jag försökte med 'dpkg-reconfigure -plow ssh" men den frågan kommer inte upp där. Jag vet att jag kan av- och ominstallera, men jag är nyfiken hur man gör. Om jag editera /etc/ssh/sshd.conf för hand, hur skapar jag hostkey /etc/ssh/ssh_host_key för hand?


Fran man sshd_config:

 Protocol
       Specifies the protocol versions sshd supports. The possible val-
       ues are ``1'' and ``2''. Multiple versions must be comma-sepa-
       rated. The default is ``2,1''. Note that the order of the
       proto- col list does not indicate preference, because the client
       selects among multiple protocol versions offered by the server.
       Specify- ing ``2,1'' is identical to ``1,2''.

sa aven om jag inte provat det antar jag att det racker med att lagga till

Protocol 1,2 i /etc/ssh/sshd_config

// Simon--
---------------------------------------------------------------------
Michael Olberg              <michael.olberg@chalmers.se>
Onsala Space Observatory            tel: +46-(0)31-7725507
Chalmers University of Technology       fax: +46-(0)31-7725590
S-43992 Onsala, SWEDEN           mobile: +46-(0)703-319556
----------------- This quote left blank intentionally ---------------Reply to: