[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ssh omkonfigurationOn 2005-09-02, 09:00, Michael Olberg wrote:
> Hej,
> 
> Någon som vet hur man konfigurerar om ssh servern att använda både 
> protokoll 2 och 1, från att man vid installationen valde att enbart köra 
> 2? Jag försökte med 'dpkg-reconfigure -plow ssh" men den frågan kommer 
> inte upp där. Jag vet att jag kan av- och ominstallera, men jag är 
> nyfiken hur man gör. Om jag editera /etc/ssh/sshd.conf för hand, hur 
> skapar jag hostkey /etc/ssh/ssh_host_key för hand?

Fran man sshd_config:

 Protocol
       Specifies the protocol versions sshd supports. The possible val-
       ues are ``1'' and ``2''. Multiple versions must be comma-sepa-
       rated. The default is ``2,1''. Note that the order of the
       proto- col list does not indicate preference, because the client
       selects among multiple protocol versions offered by the server.
       Specify- ing ``2,1'' is identical to ``1,2''.

sa aven om jag inte provat det antar jag att det racker med att lagga till

Protocol 1,2 i /etc/ssh/sshd_config

// SimonReply to: