[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ssh omkonfigurationHej,

Någon som vet hur man konfigurerar om ssh servern att använda både protokoll 2 och 1, från att man vid installationen valde att enbart köra 2? Jag försökte med 'dpkg-reconfigure -plow ssh" men den frågan kommer inte upp där. Jag vet att jag kan av- och ominstallera, men jag är nyfiken hur man gör. Om jag editera /etc/ssh/sshd.conf för hand, hur skapar jag hostkey /etc/ssh/ssh_host_key för hand?

/Michael

---------------------------------------------------------------------
Michael Olberg              <michael.olberg@chalmers.se>
Onsala Space Observatory            tel: +46-(0)31-7725507
Chalmers University of Technology       fax: +46-(0)31-7725590
S-43992 Onsala, SWEDEN           mobile: +46-(0)703-319556
----------------- This quote left blank intentionally ---------------Reply to: