[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Extern hårddiskOn Tue, 30 Aug 2005 16:35, Arvid Rosén wrote:
> Tänkte istället satsa på en extern disk med egen strömförsörjning i
> storleken 200-300 GB. Är det någon som har bra/dåliga erfarenheter av
> någon speciell tillverkare? Jag har tittat lite på Iomega, Maxtor och
> LaCie.

Jag skulle rekommendera en vanlig IDE-hårddisk med ett USB- eller IEEE 
1394-anslutet hölje. Man får betydligt mer utrymme per peng, man kan 
vid behov skaffa en större disk utan att behöva betala för en ny 
uppsättning elektronik som sköter anslutningen och man kan använda 
disken i en intern konfiguration om man vill det vid senare tillfälle.

Själv har jag en Seagatedisk sittandes i en Vantec Nexstar:
http://www.vantecusa.com/p_nst260u2.html (Flashvarning)

-- 
Alexander Nordström
http://lx.n3.net/
Skicka inte kopior på uppföljande meddelanden till mig;
jag prenumererar på debian-user-swedish.

Attachment: pgpcdv7Unytp_.pgp
Description: PGP signature


Reply to: