[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Openoffice och tryck?Har någon här erfarenhet av Openoffice och prepress? Arbetar på en bok
och har innehållsförteckning, löpande sidrubriker och annat som gör
OpenOffice lämpligare än exempelvis Scribus. Förhoppningen är att kunna
lämna ett tryckoriginal till tryckeriet som inte behöver sättas om eller
kräva annan efterbearbetning.  Tryckeri är inte bestämt, verkar dock som
om tryckarna inte kan precisera vilka krav de ställer på PDF-filen så
att jag kan översätta detta till kapaciteten i Openoffice (pdf 1.3, pdf
1.4, pdf/x-3 talar man om i Scribus).

Omslaget är lite trickigare eftersom tjockleken på boken måste beräknas,
men det borde man kunna få hjälp av tryckeriet och göra i Scribus?

Andra råd från någon som kan?

/Anders
Reply to: