[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Konstiga log-rader i apache access.logLite funderingar efter att ha härjat lite i mina apache-loggar.

Vad innebär de här lograderna i access.log?

81.172.113.57 - - [17/Aug/2005:21:44:18 +0200] "GET / HTTP/1.0" 200 2411
"-" "-"
81.172.38.146 - - [17/Aug/2005:21:44:41 +0200] "GET / HTTP/1.0" 200 2411
"-" "-"

Verkar som om de anropande datorerna inte frågat efter nåt alls??

Vidare har jag en hel trave träffar i error.log (också apaches) som ser
ut såhär:

[Wed Aug 17 21:13:43 2005] [error] [client 209.134.174.129] File does
not exist: /var/www/octo/favicon.ico
[Wed Aug 17 21:13:50 2005] [error] [client 209.134.174.129] File does
not exist: /var/www/octo/favicon.ico


Av nån anledning sker en request till en fil som heter favicon.ico.
Varför söker de efter en sådan fil hos mig? Den finns inte, ska inte
finnas och jag refererar åtminstone inte till den på nån av mina egna
sidor... Är det här nån sån där request som nya webläsare gör för att få
en websideikon att lägga i adressfältet?

//IvarReply to: