[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PPPoE och MTUHej!

Jag hade ett liknande problem på min Debian server. Det visade sig att när man konfat pppoe via debconf så läggs det till en regel i din brändvägg som ser ut så här:


iptables -A FORWARD -o ppp0 -p tcp -m tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -m tcpmss --mss 1400:1536 -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtuKolla med

# iptables -L -v

och se om du har en liknande regel...


Problemet var att jag hade ett eget start-script för min brandvägg som kördes sist vid upopstart och som började med att flusha alla regler.....

Jag kom runt det genom att helt enkelt starta om pppoe och då lades regeln till igen.

Mvh
johan

Tim � wrote:
Hejsan!

Jag har en Debian stable som brandv�gg och anv�nder PPPoE/ADSL f�r
Internet. De datorerna som �r innanf�r brandv�ggen har lite olika
problem, t.ex. funkar inte surfandet s� bra.

Det g�r att pinga zdnet.com fr�n datorn innanf�r brandv�ggen. De
flesta andra servrarna g�r inte att pinga, men de g�r att pinga fr�n
brandv�ggen. Vissa sajter kommer man inte �t fr�n datorerna innanf�r,
vissa g�r oerh�rt l�ngsamt. N�got �r helknas.

Jag har googlat mig fram till att det troligtvis har att g�ra med att
MTU �r satt till ett f�r stort v�rde. Anledningen att jag s�ker hj�lp �r
f�r att jag inte klarar att �ndra v�rdet. ifconfig visar att MTU p� ppp0
�r satt till 1452. I /etc/ppp/peers/dsl-provider st�r det dock 1492.
Alla pty-raderna �r kommenterade. S� jag vet inte riktigt var siffran
1452 kommer ifr�n. Har kernel best�mt den siffran? Jag vet inte hur jag
ska �ndra den. Att �ndra i dsl-provider har ingen verkan. Jag skulle
vilja �ndra v�rdet till 1412, men hur g�r jag?

Mvh, Tim

Reply to: