[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nybörjarhjälp debian 3.1ons 2005-08-10 klockan 05:04 +0200 skrev Reine Johansson:
> On Wed, 10 Aug 2005 00:30:49 +0200
> "Tomas" <tomas_nilsson@home.se> wrote:
> 
> > Kan tänka mig att det antingen beror på att jag inte installerat
> > kernel-headers (vad det nu är), de hittas inte då jag försöker köra
> > apt-get install kernel-headers-2.6.10-1-686 (enl. linux-on-laptops),
> > eller att den söker efter version.h i linux istället för linux-2.6.10
> > som min mapp heter i /usr/src/.
> 
> 2.6.10 finns inte i Debian.
> 
> brain@hammerfall:~$ apt-cache search kernel-headers-2.6|grep 86
> kernel-headers-2.6-386 - Linux kernel headers 2.6 on 386
> kernel-headers-2.6-686 - Linux kernel headers 2.6 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4
> kernel-headers-2.6-686-smp - Linux kernel headers 2.6 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP
> kernel-headers-2.6-amd64-generic - Linux kernel headers for version 2.6 on generic x86_64 systems
> kernel-headers-2.6.11-1-386 - Linux kernel headers 2.6.11 on 386
> kernel-headers-2.6.11-1-686 - Linux kernel headers 2.6.11 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4
> kernel-headers-2.6.11-1-686-smp - Linux kernel headers 2.6.11 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP
> kernel-headers-2.6.11-1-i386 - Virtual package that depends on all 2.6.11 kernel headers for i386
> kernel-headers-2.6.8-11-amd64-generic - Linux kernel headers 2.6.8 for generic x86_64 systems
> kernel-headers-2.6.8-2-386 - Linux kernel headers 2.6.8 on 386
> kernel-headers-2.6.8-2-686 - Linux kernel headers 2.6.8 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4
> kernel-headers-2.6.8-2-686-smp - Linux kernel headers 2.6.8 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP
> 
> Ditt problem löser man nog enklast med
> 
> # cd /usr/src && ln -s linux-2.6.10 linux
> 
> /Reine
> 

Har du installerat kernel-headers-2.6.8?

'aptitude' är ett bra sätt att leta bland paket om man inte vet om de
finns eller inte.
-- 
Vincent Lönngren <vincent.lonngren.759@student.lu.se>Reply to: