[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nybörjarhjälp debian 3.1On Wed, 10 Aug 2005 00:30:49 +0200
"Tomas" <tomas_nilsson@home.se> wrote:

> Kan tänka mig att det antingen beror på att jag inte installerat
> kernel-headers (vad det nu är), de hittas inte då jag försöker köra
> apt-get install kernel-headers-2.6.10-1-686 (enl. linux-on-laptops),
> eller att den söker efter version.h i linux istället för linux-2.6.10
> som min mapp heter i /usr/src/.

2.6.10 finns inte i Debian.

brain@hammerfall:~$ apt-cache search kernel-headers-2.6|grep 86
kernel-headers-2.6-386 - Linux kernel headers 2.6 on 386
kernel-headers-2.6-686 - Linux kernel headers 2.6 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4
kernel-headers-2.6-686-smp - Linux kernel headers 2.6 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP
kernel-headers-2.6-amd64-generic - Linux kernel headers for version 2.6 on generic x86_64 systems
kernel-headers-2.6.11-1-386 - Linux kernel headers 2.6.11 on 386
kernel-headers-2.6.11-1-686 - Linux kernel headers 2.6.11 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4
kernel-headers-2.6.11-1-686-smp - Linux kernel headers 2.6.11 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP
kernel-headers-2.6.11-1-i386 - Virtual package that depends on all 2.6.11 kernel headers for i386
kernel-headers-2.6.8-11-amd64-generic - Linux kernel headers 2.6.8 for generic x86_64 systems
kernel-headers-2.6.8-2-386 - Linux kernel headers 2.6.8 on 386
kernel-headers-2.6.8-2-686 - Linux kernel headers 2.6.8 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4
kernel-headers-2.6.8-2-686-smp - Linux kernel headers 2.6.8 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP

Ditt problem löser man nog enklast med

# cd /usr/src && ln -s linux-2.6.10 linux

/ReineReply to: