[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nätverksproblemDu kanske kan sätta i ett gammalt nätverkskort medan du installerar?
Sen kan du i lugn och ro kompilera kärnan och/eller drivrutiner från Intel.

http://lists.debian.org/debian-user/2005/03/msg04182.html
http://support.intel.com/support/network/adapter/pro100/21397.htm

On Mon, 8 Aug 2005 22:27:17 +0200 (CEST)
shirin@enger.se wrote:

> Jag försöker installera Debian 3.1 (kernal 2.6) på en dator (integrerat
> gigabit nätverkskort, moderkort intel ATX 925XE) med minimal bootbar CD
> image. Systemet känner dock inte av nätverkskortet och jag har installerat
> det manuellt. Det fungerar fortfarande inte. Jag kan inte koppla upp mig
> och färdigställa installationen.
> 
> Några tips?
> 
> Tack!
> 
> Shirin
> 
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: