[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nätverksproblemHej
Är det ett MSI tillverkat moderkort?
Förmodligen har du intel 82562EZ för 10/100 LAN.
Du kör inte gigabit nätverk nu va?

On Mon, 8 Aug 2005 22:27:17 +0200 (CEST)
shirin@enger.se wrote:

> Jag försöker installera Debian 3.1 (kernal 2.6) på en dator (integrerat
> gigabit nätverkskort, moderkort intel ATX 925XE) med minimal bootbar CD
> image. Systemet känner dock inte av nätverkskortet och jag har installerat
> det manuellt. Det fungerar fortfarande inte. Jag kan inte koppla upp mig
> och färdigställa installationen.
> 
> Några tips?
> 
> Tack!
> 
> Shirin
> 
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: