[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Automatiskt skapa hemkataloger för inloggningar via LDAPOn Tue, 2005-08-02 at 10:53 +0200, Simon Kagstrom wrote:
> Hej!
> 
> Vi haller pa att planera ett litet Debianlabb har pa hogskolan, och jag
> funderar lite over inloggningssystemet.
> 
> Det kommer att vara mojligt for oss att anvanda LDAP-baserad inloggning pa
> skolans system, men vi har tyvarr inte mojlighet att montera studenternas
> hemkataloger utan tankte satta upp en egen NFS-server for dem. Hur som helst
> undrar jag om det inte blir problem med hemkataloger som inte finns i det
> fallet.
> 
> Sag att t ex "kalle" loggar in for forsta gangen, vilket ar mojligt eftersom
> anvandaren existerar. Det finns ju dock ingen /home/kalle-katalog an (men vi
> vet var den skall ligga). Ar det mojligt att kora nagot skript varje gang
> nagon loggar in som skapar hemkatalogen om den inte finns? Eller loser detta
> sig sjalvt till och med?
> 
> // Simon

Jag googlade lite, och det ni verkar behöva är att lägga in följande
i /etc/pam.d/login:
session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0077

http://publib-b.boulder.ibm.com/Redbooks.nsf/RedbookAbstracts/tips0410.html?Open

Vad kör servern ni autenticerar mot? Om det är AD så kanske följande
länk är till hjälp.

http://www.oo-services.com/en/articles/sso.html

Eller den här:
http://www.metaconsultancy.com/whitepapers/ldap-linux.htm


	/Daniel
-- 
File not found. Should I fake it (y/n)?Reply to: