[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Automatiskt skapa hemkataloger för inloggningar via LDAPHej!

Vi haller pa att planera ett litet Debianlabb har pa hogskolan, och jag
funderar lite over inloggningssystemet.

Det kommer att vara mojligt for oss att anvanda LDAP-baserad inloggning pa
skolans system, men vi har tyvarr inte mojlighet att montera studenternas
hemkataloger utan tankte satta upp en egen NFS-server for dem. Hur som helst
undrar jag om det inte blir problem med hemkataloger som inte finns i det
fallet.

Sag att t ex "kalle" loggar in for forsta gangen, vilket ar mojligt eftersom
anvandaren existerar. Det finns ju dock ingen /home/kalle-katalog an (men vi
vet var den skall ligga). Ar det mojligt att kora nagot skript varje gang
nagon loggar in som skapar hemkatalogen om den inte finns? Eller loser detta
sig sjalvt till och med?

// SimonReply to: