[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Säkerhetsuppdatering av clamav i sarge och bug 320014Patrik Wallstrom:

> Hur är relationen mellan Volatile och Unstable? Volatile verkar vara
> riktad mot Sarge.

Just det. Läs mer på http://volatile.debian.net/

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: