[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Säkerhetsuppdatering av clamav i sarge och bug 320014Martin Leben:

> För en vecka sedan ungefär så rapporterades [1] det att clamav hade en del
> säkerhetsproblem. Buggrapport [2] handlar om det.

Om du vill hålla clamav uppdaterat (inte bara säkerhetsuppdateringar)
bör du nog titta på att använda versionen från volatile:

http://lists.debian.org/debian-volatile-announce/2005/07/msg00005.html

-- 
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: