[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ipopd trasig i sarge?On Tue, Jun 14, 2005 at 02:11:34PM +0200, Johan Segernäs wrote:
[snip] 
> Vad ska man köra för popd istället? 

Ska och ska...
Jag må dock säga att jag är väldigt nöjd med dovecot och jag 
använder både imap, imaps och pop3s dock inte ren pop3. 

Dovecote har stöd både för mbox och MailDir så det är för 
mig ett stort plus. Dessutom försöker man ha säkerhet i 
åtanke hela tiden.

http://www.dovecot.org/

Relevanta debianpaket:
dovecot
dovecot-common
dovecot-pop3d
( dovecot-imapd )


-- 
Tobias Elfstrom <tobias@elfstrom.net>Reply to: